Dostava javnom objavom

300 173 Općina Tribunj

 Temeljem članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21) dostava javnom objavom obavlja se kad je to propisano ili su drugi oblici dostave nemogući ili neprikladni.

 Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem pismena na oglasnu ploču javnopravnog tijela, objavom pismena u dnevnim novinama, na internetskoj stranici javnopravnog tijela ili na drugi prikladan način.

Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST