Financiranje izborne promidžbe

300 173 Općina Tribunj

Državno izborno povjerenstvo u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzire poštivanje odredbi  Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe koje se odnose na izbornu promidžbu, financijske račune koji se odnose na financiranje izborne promidžbe, prikupljanje donacija i troškove izborne promidžbe, izvještavanje o financiranju izborne promidžbe te ostale aktivnosti vezane uz financiranje izborne promidžbe političkih stranaka, lista grupe birača i kandidata.

Uz prijedloge kandidacijskih lista i kandidata, podnositelji su dužni dostaviti podatke o broju posebnog računa za financiranje izborne promidžbe, datumu otvaranja posebnog računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.

(čl. 27. st 2. i st. 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i čl. 20. st. 3. Zakona o lokalnim izborima).

PRISTUPAČNOST