Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša

300 173 Općina Tribunj

Obavještavamo Vas da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio „Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša“.

 

Predmet poziva:

Predmet Javnog natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša je sufinanciranje projekata u području:

•       sprječavanja nastanka otpada i ponovne uporabe,

•       organizacije ekoloških akcija čišćenja podmorja,

•       organizacija ekoloških akcija čišćenja speleoloških objekata

•       provođenje aktivnosti za podizanje svijesti o prilagodbi klimatskim promjenama

•       pružanja pomoći informiranja javnosti o ulozi u zaštiti okoliša

•       promicanje načela ekološkog upravljanja i važnosti eko-oznaka

Prihvatljivi troškovi:

·        preinaka proizvoda pogodnih za ponovnu uporabu

·        trošak organiziranja ekoloških akcija za prikupljanje otpada s morskog dna

·        trošak organiziranja ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata

·        trošak izrade informativno-edukativnih materijala na temu prilagodbe klimatskim promjenama

·        trošak pružanja savjetodavne besplatne usluge javnosti o njenoj ulozi i pravima koja proizlaze iz Zakona o zaštiti okoliša

·        trošak edukacije o sustavu ekološkog upravljanja EMAS i o važnosti znaka zaštite okoliša EU Ecolabel za poslovni sektor

Prihvatljivi prijavitelji:

  • organizacije civilnog društva (Udruge), registrirane prema Zakonu o udrugama

Iznosi sufinanciranja:

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda: 2.200.000,00 kn

Najmanji iznos donacije: 20.000,00 kn

Najveći iznos po pojedinom projektu: 80.000,00 kn

Rok za prijavu:

Rok za prijavu podnošenjem ponude je 30. studeni 2021. godine.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na  👉 poveznici.

PRISTUPAČNOST