Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2020. godinu

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/147) i članka 53. Statuta Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 1/18 i 4/18), Općinski načelnik Općine Tribunj donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2020. godinu.

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2020. godinu utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Tribunj i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

PRISTUPAČNOST