Godišnji program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08 , 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 134/20 i 143/21), a na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Općinski načelnik Općine Tribunj, dana 17. veljače 2022. godine, donio je Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnost za Općinu Tribunj u 2022. godinu.

PRISTUPAČNOST