II. izmjene i dopune UPU-a naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj daje:

OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ

Temeljem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 13/17),
započeta je izrada:

II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih izmjena i dopuna mogu se dobiti u Općini Tribunj, Jedinstveni upravni odjel, Zamalin 22, Tribunj ili na telefon 022/446-349.

PRISTUPAČNOST