III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj započela je s postupkom izrade III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj te je u svezi s tim započela s provođenjem postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. U nastavku možete preuzeti i pročitati (u docx. i pdf. obliku) Odluku o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj.

PRISTUPAČNOST