Informiranje javnosti o projektu “Ispunimo njihov dan”

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj nositelj je projekta “Ispunimo njihov dan” u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, kodnog broja UP.02.2.2.08.0001, potpisanog 17. srpnja 2018. godine. Partner na projektu je Dječji vrtić Žižula.

Razdoblje provedbe projekta: 17. srpnja 2018. – 17. siječnja 2021. godine

Vrijednost projekta: 1.742.711,00 HRK

Iznos EU potpore: 1.742.711,00 HRK

Kratki opis i ciljevi projekta: Okosnica gospodarstva lokalnog područja je turizam i ugostiteljstvo u kojem je aktivna većina (radno sposobnog) stanovništva. Spomenuti sektori zahtijevaju rad u popodnevnim smjenama i u večernjim satima (posebice u vrijeme turističke sezone koja se produžuje iz godine u godinu), a često se događa da stanovnici Tribunja rade izvan svog mjesta prebivališta što dodatno produžuje period odsutnosti iz svog kućanstva. Navedeno posebno utječe na obitelji s malom djecom koje se susreću s problemom neusklađenosti radnog vremena dječjeg vrtića s potrebama zaposlenih roditelja.

Projektom se uvodi smjenski rad u Dječji vrtić Žižula – Područni odjel Maslina, čime se omogućava usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja. Također, projektom se omogućava dodatno stručno usavršavanje stručnjaka koji rade u dječjem vrtiću, što povećava kvalitetu provedbe programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

Očekivani rezultati projekta: najmanje 20 djece uključeno u uslugu smjenskog rada dječjeg vrtića, 3 zaposlenih odgojitelja/ica i/ili stručnih suradnika kroz projekt, najmanje 4 sudjelovanja stručnjaka u osposobljavanju.

Kontakt osoba za više informacija za vrijeme provedbe projekta: Ante Gašpić, ante.gaspic@outlook.com

         

PRISTUPAČNOST