Informiranje o projektu uređenja i opremanja dječjeg igrališta

300 173 Općina Tribunj

PROJEKT UREĐENJA I OPREMANJA DJEČJEG IGRALIŠTA

 

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

 

OPIS:

Ciljevi provedbe projekta usklađeni su s ciljem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. – Održivo korištenje raspoloživih prirodnih potencijala u funkciji osiguravanja ruralnih područja kao sigurnog i privlačnog mjesta za život i rad.

Jedan od ciljeva je razvoj i poboljšanje komunalne, društvene i socijalne infrastrukture te valorizacija prirodne i kulturne baštine u svrhu kvalitetnijeg življenja stanovništva ruralnog područja, stvarajući pri tom dodatne društvene sadržaje namijenjene široj lokalnoj zajednici.

Također, kao ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, ima za cilj ulaganjem u infrastrukturu i društvene kapacitete stvoriti bolje uvjeti života, dovodeći do uravnoteženog razvoja područja.

Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta odabran je od strane Lokalne akcijske grupe „More 249“ za dodjelu potpore u iznosu od 215.745,50 kn, a rezultat istog je  je unaprijeđena društvena infrastruktura kroz izgradnju i funkcionalno opremanje dječjeg igrališta na katastarskoj čestici broj 654/1 K.O. Tribunj, povećana kvaliteta korištenja slobodnog vremena lokalnog stanovništva, te osiguran dodatni sadržaj za obitelji, posjetitelje i turiste s područja općine Tribunj.

Dječje igralište je u funkciji staze unutar koje će biti kružne šljunčane zone za postavljanje opreme za igru. Unutar 4 kružne šljunčane zone postavit će se opreme za igru: penjalica, ljuljačka, dvije klackalice, tobogan i greda za vježbu ravnoteže. Ostatak površine biti će staza koja povezuje sve prostore i ujedno služi kao dodatni prostor za dječju igru. Unutar prostora staze postavit će se kante za otpad. Obuhvat dječjeg igrališta ogradit će se panelnom ogradom. Glavne aktivnosti čine građevinsko zanatski radovi (geodetski i zemljani radovi, gornji ustroj, betonski i armirano betonski radovi, te zanatski radovi), oprema igrališta: geodetski radovi, te dobava i ugradnja) i elektroinstalacije.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST