Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

300 173 Općina Tribunj

Vlada Republike  Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela  Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Većem dijelu korisnika mirovine jednokratno novčano primanje isplaćeno je 27. ožujka 2024. godine, a najkasnije u lipnju bit će isplaćen sljedećim korisnicima:

 • korisnici hrvatske mirovine, kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku, a pravo na mirovinu priznato im je do 29. veljače 2024., te su zatečeni u isplati za veljaču 2024., najkasnije na dan 15. svibnja 2024.
 • korisnici mirovine, kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva
 • korisnici mirovine s prebivalištem u RH, kojima se mirovina isplaćuje samo iz inozemstva
 • korisnici mirovine ostvarene u RH, koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu
 • korisnici mirovine koji su zaposleni, odnosno obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, a priznato im je pravo na mirovinu do 29. veljače 2024. te su zatečeni u isplati za mjesec veljaču 2024. najkasnije na dan 15. svibnja 2024.

Iznos jednokratnog novčanog primanja (JNP) određuje se prema iznosu ukupnog mirovinskog primanja:

 • do 320,00 eura isplatit će se JNP u iznosu od 160,00 eura
 • od 320,01 do 460,00 eura u iznosu od 120,00 eura
 • od 460,01 do 600,00 eura u iznosu od 80,00 eura
 • od 600,01 do 730,00 eura u iznosu od 60,00 eura te
 • od 730,01 do 880,00 eura u iznosu od 50,00 eura.

 

DOKAZ O VISINI MIROVINE DO 31. SVIBNJA 2024. GODINE

Korisnici hrvatske mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva te korisnici samo inozemne mirovine, kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje ne prelazi iznos od 880,00 eura, a koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 29. veljače 2024., obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. svibnja 2024. godine dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za mjesec veljaču 2024.  godine putem online obrasca ili Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine.

Dokaz može biti:

 • potvrda banke iz koje se vidi neto iznos mirovine koju je uplatio inozemni nositelj za veljaču 2024.
 • izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi neto iznos koju je uplatio inozemni nositelj za veljaču 2024.

Korisnici hrvatske mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju na online obrascu ili na Tiskanici označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti HZMO-u do 31. svibnja 2024. godine.

Jednokratno novčano primanje korisnicima će biti isplaćeno najkasnije u lipnju 2024. godine.

 

plakat_JNP_travanj 2024

PRISTUPAČNOST