IV. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ – USVOJENO

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 22/22, a stupila je na snagu dana 4. siječnja 2023. godine.

PRISTUPAČNOST