Općina Tribunj kao tijelo javnog sektora nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Tribunj koje se nalazi na adresi https://tribunj.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://tribunj.hr/ djelomično je usklađeno s Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

 Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • fotografije nemaju pridružen prikladni opis, jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava,
  • fotografije nemaju audio opise za slijepe i slabovidne osobe,
  • postoji dio fotografija koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip,
  • dio PDF dokumenata nije čitljiv čitačima ekrana, jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati,
  • pojedine poveznice nemaju prikladan opis.

Podizanje razine pristupačnosti

Općina Tribunj radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će poduzimati korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja kako bi se povećala razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Općina Tribunj će kontinuirano prilagođavati svoje mrežne stranice te objavljivati digitalno pristupačne sadržaje.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 22. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Tribunj.

Općina Tribunj će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Općinu Tribunj.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općine Tribunj korisnici mogu uputiti:

  • putem adrese elektroničke pošte: opcina.tribunj@si.t-com.hr,
  • na adresu sjedišta: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj,
  • telefonom na broj 022/446-349.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem adrese elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

PRISTUPAČNOST