Izjave o nepostojanju sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi

300 173 Općina Tribunj

Obavijest sukladno Zakonu o javnoj nabavi – Sprječavanje sukoba interesa

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 – dalje: ZJN 2016), predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja, ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja, ako nastupe promjene.

Slijedom navedenog, nema  gospodarskih subjekata s kojima Općina Tribunj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

PRISTUPAČNOST