Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti – Sanacija nogostupa u ulici Put Sovlja u Tribunju
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti-Sanacija nogostupa u ulici Put Sovlja File size: 2 MB Downloads: 358 Obrazac A - Ponudbeni list - 2016. File size: 73 KB Downloads: 94 Obrazac B - Izjava o nekažnjavanju File size: 66 KB Downloads: 96 Obrazac C - Izjava o dostavi jamstva (bjanko zadužnice)…

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti – Nabava radova zaštitne ograde u ulici Put Vodica u Tribunju
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Obrazac A - Ponudbeni list File size: 73 KB Downloads: 100 Obrazac C - Troškovnik File size: 40 KB Downloads: 108 1. Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti -nogostupna ograda 2016. File size: 123 KB Downloads: 295 Obrazac B - Izjava o nekažnjavanju File size: 66 KB Downloads: 119

2.Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti – Sanacija nogostupa i potpornih zidova u ulici Put Vodica u Tribunju
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti 1.5. Troškovnik - Sanacija nogostupa i potpornih zidova u ulici Put Vodica u Tribunju File size: 66 KB Downloads: 105 1. Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti - Sanacija nogostupa i potpornih zidova u ulici Put Vodica u Tribunju File size: 2 MB Downloads: 105 1.2. Obrazac B - Izjava o…

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti – Sanacija nogostupa i potpornih zidova u ulici Put Vodica u Tribunju
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti 1.4. Obrazac D - Izjava o dostavi jamstva za uklanjanje nedostataka u jamstvenom roku File size: 70 KB Downloads: 141 1.1. Obrazac A - Ponudbeni list File size: 73 KB Downloads: 139 1.5. Troškovnik - Sanacija nogostupa i potpornih zidova u ulici Put Vodica u Tribunju File size: 66 KB Downloads: 134 1.2. Obrazac…

PRISTUPAČNOST