Javna nabava i jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Obavijest sukladno odredbi članka 76. Zakona o javnoj nabavi – Sprječavanje sukoba interesa

U skladu s člankom 80. stavkom 2. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Tribunj, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj.