JAVNA NABAVA MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE U OPĆINI TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Modernizacija sustava javne rasvjete s ciljem povećanja učinkovitosti javne rasvjete na području Općine Tribunj.

Evidencijski broj nabave: 5/23 JN-VV.

Obavijest o nadmetanju je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj: 2023/S 0F2-0045395 i  u Službenom listu EU broj: 2023/S 210-664851.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2023. godine do 10:00 sati.

Dokumentaciju vezanu za ovu javnu nabavu možete preuzeti u nastavku:

 

VAŽNA OBAVIJEST: Na Dokumentaciju o nabavi je izjavljena žalba te se postupak javne nabave zaustavlja.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST