JAVNA NABAVA RADOVA NA UREĐENJU TURISTIČKO-IMFORMATIVNOG CENTRA U TRIBUNJU

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:

Radovi na uređenju Turističko-informativnog centra u Tribunju.

 

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 24. veljače 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2023/S 0F2-0008004.

Vrijednost bez PDV-a: 76.448,00 eura.

Krajnji rok za dostavu ponuda je: 17. ožujka 2023. godine do 10:00 sati.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST