JAVNA NABAVA RADOVA NA UREĐENJU TURISTIČKO-INFORMATIVNOG CENTRA U TRIBUNJU

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:

Radovi na uređenju Turističko-informativnog centra u Tribunju.

 

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 6. rujna 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 22023/S 0F2-0037386, na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8000244

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 80.000,00 eura.

Krajnji rok za dostavu ponuda je: 2. listopada 2023. godine do 10:00 sati.

Izmijenjena Dokumentacija o nabavi nalaze se u prilogu.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST