Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU-a

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13 i 65/17) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/18-01/1, URBROJ: 2182/20-03-18-14, od 21. svibnja 2018. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj.

Javna rasprava trajat će od 4. lipnja 2018. godine do 17. lipnja 2018. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u dvorani Kulturnog centra u Tribunju, Gornja riva 2, Tribunj, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjima izrađivača održat će se dana 11. lipnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u dvorani Kulturnog centra u Tribunju, na adresi Gornja riva 2, Tribunj.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:

  • upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave,
  • dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku u Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj (za vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili putem pošte, zaključno do 17. lipnja 2018. godine.

U nastavku pročitajte cjelokupni tekst objave Javne rasprave.

PRISTUPAČNOST