OBAVIJEST!!! Izmjena Javnog natječaja za davanje u zakup javne površine za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2023. godine

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 14. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ broj 22/22), a za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2023. godine i to: “Ribarska fešta“, 56. Tradicionalne  tribunjske magareće utrke“ i „Okusi Tribunj“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj, općinski načelnik Općine Tribunj,  objavljen je Javni natječaj za davanje u zakup javne površine  za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2023. godine i to: „Ribarska fešta“ dana 22. srpnja 2023. godine, „56. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ dana 01. kolovoza 2023. godine, i „Okusi Tribunj“, 19. kolovoza 2023. godine.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, na adresu Općine Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Općine Tribunj, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

 

VAŽNA OBAVIJEST !!!!

Općinski načelnik Općine Tribunj, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, dana 10. srpnja 2023. godine, objavio je  IZMJENU JAVNOG NATJEČAJA(KLASA: 372-03/23-01/2, URBROJ: 2182-20-03-23-2), koja se nalazi u privitku.

 

Novi rok za dostavu ponuda je 14. srpnja 2023. godine do 11:00 sati, kada će se održati i javno otvaranje ponuda.

Ponuditelji trebaju dostaviti svoje ponude najkasnije do isteka roka za dostavu  ponude, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

PRISTUPAČNOST