Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu

300 173 Općina Tribunj

 Općina Tribunj poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište ili djeluju na području Općine Tribun,j a svojim djelovanjem obuhvaćaju korisnike s područja Općine Tribunj ,da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu (u nastavku teksta: Javni natječaj).

Organizacije civilnog društva (u nastavku teksta: OCD) sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti projekte/manifestacije/građanske inicijative (u nastavku teksta: projekti) za sljedeća prioritetna područja:

01. Razvoj civilnog društva

02. Djeca i mladi

03. Kultura

04. Sport i rekreacija

05. Socijalna skrb i zaštita zdravlja

OCD-a mogu prijaviti aktivnosti koje se odnose na sljedeće mjere/kategorije, za:

a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih programa udruga,

b) provedbu projekta,

c) manifestacije.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 15. veljače 2019.  Razmatrat će se samo projekti koji su dostavljeni u zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

više u nastavku…..

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST