Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je

 

Javni natječaj

za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme –

uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Javni natječaj objavljen je dana 5. veljače 2021. godine u Službenom listu Republike Hrvatske “Narodne novine”, na oglasnoj ploči Općine Tribunj te na web-stranici Općine Tribunj www.tribunj.hr

 

 

Nakon provedenog natječajnog postupka, Općina Tribunj na temelju odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15), objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljenog u “Narodnim novinama” broj 10/21, na web-stranicama Općine Tribunj i na oglasnoj ploči Općine Tribunj dana 5. veljače 2021. godine, za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, na neodređeno vrijeme, imenovana je Davorka Brajković, s visokom stručnom spremom – diplomirana pravnica.

OPĆINA TRIBUNJ

 

PRISTUPAČNOST