JAVNI NATJEČAJ – Zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacija 2023. godine – FEŠTE

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 14. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ broj 22/22), a za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2023. godine i to: “Ribarska fešta“ i 56. Tradicionalne  tribunjske magareće utrke“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj, općinski načelnik Općine Tribunj objavljuje

 

 

                                                                JAVNI NATJEČAJ

 

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja čine lokacije na javnoj površini naselja Tribunj koje se daju u zakup za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2023. godine i to: „Ribarska fešta“ dana 22. srpnja 2023. godine i „56. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ dana 01. kolovoza 2023. godine.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, na adresu Općine Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Općine Tribunj, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.

Rok za podnošenje Ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

 

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST