JAVNI NATJEČAJ – Zakup javnih površina za vrijeme održavanja manifestacija 2024. godine – FEŠTE

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 14. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ broj 22/22), a za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2024. godine i to: “Ribarska fešta“, 57. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ i „Okusi Tribunj“ u organizaciji Turističke zajednice Općine Tribunj, na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj, općinski načelnik Općine Tribunj raspisao je Javni natječaj za zakup javne površine za vrijeme održavanja manifestacija  u sezoni 2024. godine.

 

Predmet ovog Javnog natječaja čine lokacije na javnoj površini naselja Tribunj (Trg Pijaca), koje se daju u zakup za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2024. godine, i to:

  • „Ribarska fešta“, dana 20. srpnja 2024. godine,
  • „57. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“, dana 1. kolovoza 2024. godine, i
  • „Okusi Tribunj“, dana 24. kolovoza 2024. godine.

Lokacije koje su predmet Javnog natječaja za vrijeme održavanja svih Manifestacija su:

  • Lokacija „A“ – uzdužni šank za prodaju pića, do 15 m2 (okvirne dimenzije do 1,5 metara x do 10,0 metara);
  • Lokacija „B“ – četvrtasti šank za prodaju pića, do 7,5 m2 (okvirne dimenzije do 2,5 metara x do 3,5 metara);
  • Lokacija „C“ – četvrtasti šank za prodaju pića i jela, do 32 m2 (okvirne dimenzije do 4,0 metara x do 8,0 metara) i do 20 stolova s pripadajućim sjedećim mjestima.

Za svaku pojedinu lokaciju ponuditelj daje posebnu ponudu s jasnom naznakom za koju lokaciju se prijavljuje.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, na adresu Općine Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Općine Tribunj, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Rok za podnošenje Ponuda je osam (8) dana od dana objave ovog Javnog natječaja. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

 

Više pročitajte u nastavku.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST