JAVNI NATJEČAJ – ZAKUP JAVNIH POVRŠINA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJA U SEZONI 2024. GODINE

300 173 Općina Tribunj

Predmet ovog natječaja čine lokacije na javnoj površini naselja Tribunj koje se daju u zakup za vrijeme održavanja manifestacija u sezoni 2024. godine i to: „Ribarska fešta“ dana 20. srpnja 2024. godine i „57. Tradicionalne tribunjske magareće utrke“ dana 01. kolovoza 2024. godine.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za natječaj – ne otvaraj“, na adresu Općine Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, preporučenom pošiljkom ili u pisarnicu Općine Tribunj, radnim danom od 07.00 do 15.00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene (u skladu sa odredbama Uredbe o uredskom poslovanju), bez obzira na način dostave, u rokovima koji su navedeni u tekstu natječaja.

Rok za podnošenje Ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude koje budu nepotpune, predane ili pristignu poštom, nakon gore navedenog roka, neće se razmatrati.

Neće se razmatrati ni ponude ponuditelja, koji su prethodnih godina bili korisnici javne površine, a nisu se pridržavali uvjeta dosadašnjih natječaja i pravila o komunalnom redu, kao ni ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Tribunj po bilo kojoj osnovi.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST