Javni poziv vlasnicima, odnosno korisnicima građevine koja sadrži azbest

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (“Narodne novine”, broj 69/16), Općina Tribunj poziva vlasnike, odnosno korisnike građevina u kojima se nalazi azbest da, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, Općini Tribunj dostave podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad, i to najkasnije do 30. travnja 2019.godine.

Obrazac sa svim potrebnim podatcima se nalazi u privitku.

PRISTUPAČNOST