JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Savjet mladih Općine Tribunj je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Tribunj koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Tribunj, te promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini. Savjet mladih Općine Tribunj broji sedam (7) članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih Općine Tribunj mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Tribunj koje u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih (30) godina života. Članove Savjeta mladih Općine Tribunj i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Tribunj na vrijeme od tri godine.  Pravo isticanja kandidata za članove Savjeta mladih Općine Tribunj i njihove zamjenike imaju udruge koje su se sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj  i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, tu skupinu mora sačinjavati najmanje 10 mladih.
Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tribunj dostavljaju se na adresu: Općina Tribunj, Općinsko vijeće, Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja, putem pisarnice Općine Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, s naznakom „Prijedlog kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Tribunj, najkasnije do 01. listopada 2019. godine.

Tekst Javnog poziva te obrasce za prijavu možete pronaći u nastavku.

PRISTUPAČNOST