Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Tribunj za 2024. godinu

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 83/22)  i članka 54. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“ br. 2/21) Općinski načelnik Općine Tribunj objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Tribunj za 2024. godinu

Javne potrebe u kulturi na području Općine Tribunj ostvarivat će se djelovanjem sudionika u kulturi te pomaganjem i promicanjem kulturnog i umjetničkog stvaranja, akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života, održavanjem i nabavom nove opreme.

Prijedlozi Programa dostavljaju se poštom na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj s naznakom ”Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Općine Tribunj za 2024. godinu – ne otvarati”.

Rok za dostavu prijedloga programa je do 30. studenoga 2023. godine.

 

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima neće biti razmatrani.

 

 

 

PRISTUPAČNOST