Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih III – Općina Tribunj – radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26, od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. , Kodni broj: UP.02.1.1.16.0211, „Zajedno za njih III“ (KLASA: 100-01/22-01/2, URBROJ: 2182-20-03-22-10, od 24. listopada 2022. godine) i članka 54. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21), Općinski načelnik Općine Tribunj, dana 10. studenoga 2022. godine raspisao je Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih III – Općina Tribunj – radnica za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama s područja Općine Tribunj i Grada Vodica.

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih III  (u daljnjem tekstu: Projekt)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: općina Tribunj i grad Vodice

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Opis poslova:

  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava,
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i slično.

 Pripadnice ciljne skupine koje će biti zaposlene na Projektu, na dan ulaska u Projekt moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • ženski spol,
 • punoljetnost,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS),
 • prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osoba mora na dan ulaska u Projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje),
 • prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljne skupine koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama i to: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale pripadnice ranjivih skupina,
 • od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost, poštovanje i motiviranost.

U privitku se nalazi tekst Javnog poziva i svi potrebni obrasci za prijavu na isti.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 21.studenoga 2022. godine, s naznakom: „Javni poziv – „ZAJEDNO ZA NJIH III“ – Općina Tribunj – NE OTVARATI-“.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST