Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu

300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), upućujemo

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku

donošenja Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite

od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu

 

Ovim putem pozivamo zainteresiranu javnost, trgovačka društva, građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane, da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama pridonesu donošenju što kvalitetnijeg Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu, čiji nacrt prijedloga objavljujemo na službenim internetskim stranicama Općine.

Objavom savjetovanja zainteresiranoj javnosti dajemo na uvid nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu te omogućujemo upisivanje komentara u obrascu objavljenom na službenim internetskim stranicama Općine.

Savjetovanje traje od 11. ožujka 2020. godine do zaključno 25. ožujka 2020. godine, do kada ćemo zaprimati Vaše prijedloge, primjedbe i sugestije putem adrese elektronske pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr

Nakon obrade zaprimljenih prijedloga, primjedbi i sugestija izradit ćemo i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje će biti objavljeno na službenim internetskim stranicama Općine.

Prihvaćene prijedloge, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu te dostaviti Općinskom vijeću Općine Tribunj na usvajanje, kao sastavni dio Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Tribunj za 2020. godinu.

V.D. PROČELNICE

Davorka Brajković, dipl.iur.

PRISTUPAČNOST