Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci u provedbi mjere Javnih radova, programa “Zajedno za ljepši Tribunj”

300 173 Općina Tribunj

Program “Zajedno za ljepši Tribunj” koji će se provoditi na području Općine Tribunj u sklopu mjere Javni rad obuhvaća poslove čišćenja i održavanja šumskih i protupožarnih puteva, poljskih pješačkih i biciklističkih staza na području općine Tribunj, čišćenja drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz more, saniranje nerazvrstanih cesta zbog posljedica bujičnih poplava te ostale aktivnosti prema potrebi. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati prvotno definirane poslove, osobe će biti upućene na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, čišćenja i održavanja zatvorenih prostora u vlasništvu Općine, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično. Cilj svih planiranih aktivnosti je društveno korisnim radom povećati zapošljavanje nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenosti te poboljšati prohodnost unutar samog mjesta i njegovog zaleđa i unaprijediti protupožarnu zaštitu općine.

Sve informacije o uvjetima prijave na natječaj i ciljanim skupinama obuhvaćenim natječajem mogu se provjeriti kod djelatnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te pronaći na web stranici Zavoda http://mjere.hr/mjere/javni-rad/

Prijave se podnose na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, uz dostavu potrebne dokumentacije, najkasnije do 21. studenoga 2017. godine.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te priložiti:

  • ispunjen obrazac prijave/ životopisa,
  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe.

O vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte i /ili kontakt broja telefona navedenog u prijavi.

U nastavku pročitajte tekst Javnog poziva te preuzmite obrazac prijave/ životopisa.

PRISTUPAČNOST