Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta Zajedno za njih IV – Općina Tribunj – radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Općine Tribunj i Grada Vodica

300 173 Općina Tribunj

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 948-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-11, od 12. prosinca 2023. godine), odredbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Kodni broj: SF.3.4.11.01.0064 (KLASA: 550-01/23-01/3, URBROJ: 2182-20-03-23-9, od 29. prosinca 2023. godine) i članka 54. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21 i 18/23), Općinski načelnik Općine Tribunj objavio je Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u sklopu projekta Zajedno za njih IV – Općina Tribunj – radnik/ca za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom s područja Općine Tribunj i Grada Vodica.

Broj traženih radnika: 10

Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme u trajanju od 33 mjeseca, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zajedno za njih IV) – radnik/ca za pomoć u kući – pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: općina Tribunj i grad Vodice

Opis poslova:

    • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
    • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
    • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
    • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

U privitku se nalazi tekst Javnog poziva i svi potrebni obrasci za prijavu na isti.

Prijave na Javni poziv s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22 212 Tribunj, putem pošte (preporučeno) ili osobno u prostorijama Općine Tribunj, u roku od osam (8) dana od dana objave Javnog poziva na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj te Oglasnoj ploči Općine Tribunj, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu Zajedno za njih IV – ne otvaraj”.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST