JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE LUKE POSEBNE NAMJENE – ŠPORTSKE LUKE TRIBUNJ, K.O. TRIBUNJ, NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne Novine”,  broj 83/23) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županije koji će zaprimljene prijedloge i primjedbe uvrstiti u izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županiji izradilo je prijedlog granice luke posebne namjene – športske luke Tribunj,  K.O. Tribunj, na području Općine Tribunj.

 

Slijedom navedenog, a temeljem članka 23. stavka 5. i 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23), Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županiji pripremilo je Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu granice luke posebne namjene – športske luke Tribunj, k.o. Tribunj, na području Općine Tribunj, na 5. sjednici održanoj dana 9. travnja 2024. godine.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST