JAVNI UVID U PRIJEDLOG GRANICE POMORSKOG DOBRA OTOK LOGORUN, NA PREDJELU K.Č. 3226/100, K.O. TRIBUNJ, NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne Novine”,  broj 83/23) Županijsko povjerenstvo za granice pomorskog dobra objavljuje prijedlog granice pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene na javni uvid na oglasnu ploču i mrežne stranice jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Javni uvid traje 30 dana i svi sudionici za vrijeme trajanja javnog uvida mogu dati pisane prijedloge i primjedbe Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir kod izrade izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji se u pisanom obliku zaprime za vrijeme trajanja javnog uvida dostavljaju se Županijskom povjerenstvu za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županije koji će zaprimljene prijedloge i primjedbe uvrstiti u izvješće o javnoj raspravi.

Izvješće o javnoj raspravi objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave za čije područje se predlaže granica pomorskog dobra i lučkog područja luke posebne namjene.

Povjerenstvo za granice pomorskog dobra u Šibensko-kninskoj županiji izradilo je prijedlog granice pomorskog dobra otok Logorun na predjelu k.č. 3226/100 k.o. Tribunj na području Općine Tribunj.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST