Tijela javne vlasti dužna su osigurati javnost rada na način da javnost informiraju o dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad i broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tijela javne vlasti pri čemu se mora voditi računa o redoslijedu prijavljivanja (članak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama).

Sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Tribunj predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).

Sjedinice Općinskog vijeća Općine Tribunj održavaju se, u pravilu, u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju, u prostoriji s osam slobodnih mjesta za građane ili predstavnike udruga građana ili zainteresiranih pravnih osoba koje žele pratiti rad Općinskog vijeća, a svoju nazočnost na sjednici mogu prijaviti poštom na adresu: Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel, Zamalin 22, 22 212 Tribunj ili na e-mail: opcina.tribunj@si.t-com.hr

Građani i pravne osobe  dužni su najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost  svojih predstavnika na sjednici Općinskog vijeća u pisanom ili elektronskom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. Građani su dužni navesti broj osobne iskaznice, a pravne su osobe dužne navesti imena i prezimena osoba koje će prisustvovati sjednici, te brojeve njihovih osobnih iskaznica.

Osobe koje su dobile dopuštenje predsjednika Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici, mogu prisustvovati sjednici uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave.

U slučaju prevelikog interesa, predsjednik Općinskog vijeća će prilikom izdavanja dopuštenja za prisustvovanje sjednici voditi računa o redoslijedu prijave.

O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog vijeća objavljuju se na službenim web stranicama Općine Tribunj www.tribunj.hr. (Poslovnik OV Članak 92.).

Tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona (Zakon o pravu na pristup informacijama, Članak 10).

PRISTUPAČNOST