Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za Projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta putem AGRONET sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sve sukladno Prilogu IV Natječaja LAG-a „More 249“ za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Predmetna nabava sufinancira se iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Evidencijski broj nabave 33/21 JDN, CPV: 37535200-9.

Ponude se dostavljaju isključivo preko „Portala ponuda“, gdje je dostupna sva potrebna dokumentacija.

Ponude se obvezno, u elektroničkom obliku, učitavaju na „Portal ponuda“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx, sve sukladno Uputi za prikupljanje ponuda, Uputi za korisnike Portala ponuda – Korisničkim uputama za ruralni razvoj – dostava ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

PRISTUPAČNOST