Lokalnoj akcijskog grupi u ribarstvu Galeb odobreno 16.16 milijuna kuna za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

300 173 Općina Tribunj

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede je u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske donijela odluku o odobrenju Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a „Galeb“. Temeljem ove odluke dodijeljena je javna potpora u najvišem iznosu od 16.16 milijuna kuna od čega 13.7 milijuna kuna iz proračuna Europske unije a 2.4 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Provedbom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu omogućiti će se sufinanciranje projekata lokalnih korisnika na području Gradova Vodice i Skradin te Općina Tribunj, Tisno, Murter-Kornati i Pirovac. Važno je pritom napomenuti da projekti trebaju doprinijeti:

  • Jačanju gospodarskog sektora i konkurentnosti ribarstva i akvakulture
  • Promociji i održivom korištenju ribarske i maritimne baštine
  • Zaštita mora, podmorja i priobalja te podizanje svijesti o očuvanju morskog okoliša
  • Jačanju kapaciteta LAGUR-a Galeb za poticanje održivog razvoja ribarstvenog područja

Za sve dodatne informacije i savjete o državnim potporama i natječajima možete nas posjetiti u našem uredu, na poluotoku u Tribunju na adresi Badnje 1 (bivša Općina Tribunj). Aktualne novosti i informacije o udruzi mogu se pronaći se pronaći na http://www.lagur-galeb.hr te na www.facebook.com/lagurgaleb.

PRISTUPAČNOST