„Mjesno poduzeće“ d.o.o.

300 173 Općina Tribunj

Mjesno komunalno poduzeće, osnovano je 2007. godine s ciljem obavljanja komunalnih i ostalih djelatnosti na području Općine, a među te poslove spadaju:

 • poslovanje nekretninama,
 • usluge parkirališta,
 • izdavačka djelatnost,
 • organizacija kulturnih zabavnih i drugih manifestacija,
 • upravljanje i održavanje javne plaže,
 • javni i cestovni prijevoz putnika, robe i tereta u domaćem i međunarodnom prometu,
 • odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,
 • djelatnost marina i iznajmljivanje plovila.

 Lista poslova dopunjena je 2011. s dodatnim djelatnostima, a to su:

 • održavanje čistoće
 • održavanje javnih površina
 • upravljanje grobljem
 • tržnica na malo
 • računovodstveni poslovi
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • skupljanje otpada za potrebe drugih,
 • priprema hrane i pružanje usluga prehrane,
 • priprema i usluživanje pića i napitaka,
 • priprema hrane i pružanje usluga prehrane,
 • pružanje usluga smještaja,
 • priprema hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja i opskrba tom hranom
 • djelatnost prikazivanja filmova.

U 2014. na listu djelatnosti dodani su i:

 • poljoprivedna djelatnost,
 • otkup i prerada maslina,
 • sušenje i konzerviranje prehrambenih proizvoda.

U poduzeću je stalno zaposleno jedanaest radnika, a direktorica je Sanda Novković.

Organi Mjesnog poduzeća su Skupština i Uprava.

Skupštinu društva

Marko Grubelić, načelnik Općine Tribunj.

Uprava društva

Sanda Novković, direktorica

Mjesno poduzeće d.o.o.
Zamalin 22
22212 Tribunj
Tel: (022) 446 105
E-mail: mjesnopoduzecetribunj@gmail.com
OIB: 46549553492
MB: 100010386
IBAN: HR4123400091110841551 Privredna banka Zagreb
SWIFT CODE: PBZGHR2X
UREDOVNO VRIJEME I RAD SA STRANKAMA
Od ponedjeljka do petka 07:00 – 15:00 sati

Direktorica

Sanda Novković
e-mail: sanda.novkovic@tribunj.hr tel: +385 22 446 105 mob: 091/948-9333
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak: 7 – 15 sati

Prokurist/Voditelj Upravno-pravnih poslova

Nikolina Cvitan
e-mail: nikolina.perkov@tribunj.hr tel: +385 22 446 105 mob: 098/626-222
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak: 7 – 15 sati

Viši stručni referent Upravno-pravnih poslova

Antonela Grubelić
e-mail: antonela.grubelic@tribunj.hr tel: +385 22 446 105 mob: 095/554-7785
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak: 7 – 15 sati

Službenik za informiranje

Mjesno poduzeće d.o.o. informira javnost putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje
posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja
posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem
usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva
službeniku za informiranje Mjesnog poduzeća d.o.o. na sljedeće moguće načine:
1. putem telefona na broj: +385 22 446 105;

2. putem faksa na broj: +385 22 446 021;

3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: nikolina.perkov@tribunj.hr na obrascu Zahtjev za
pristup informacijama (pod rubrikom Mjesno poduzeće d.o.o./Dokumenti Mjesnog poduzeća);

4. poštom na adresu: Mjesno poduzeće d.o.o, Zamalin 22, 22212 Tribunj na obrascu Zahtjev za pristup
informacijama;

5. osobno na adresu: Mjesno poduzeće d.o.o, Zamalin 22, 22212 Tribunj na obrascu Zahtjev za pristup
informacijama radnim danom od 7-15 sati.
Imenovani Službenik za informiranje:

Nikolina Cvitan
Mjesno poduzeće d.o.o, Zamalin 22, 22212 Tribunj
Tel.: 022 446 105
Fax: 022 446 021
E-mail službenika za informiranje: nikolina.perkov@tribunj.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 7-15 sati.

PRISTUPAČNOST