Nacionalna naknada za starije osobe

300 173 Općina Tribunj

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe objavljen je u Narodnim novinama, broj 156/23, a stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Nacionalna naknada za starije osobe od 1. siječnja 2024. godine iznosi 150,00 eura mjesečno.

 

Uvjeti za ostvarivanje prava

  • Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

Uz navedeni uvjet, podnositelj zahtjeva mora ispuniti i sljedeće uvjete:

  • da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju,
  • da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300,00 eura)
  • da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi,
  • da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi,
  • da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na zahtjev korisnika obustavi isplata mirovine, odnosno da se utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Postupak za priznanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe pokreće se zahtjevom koji se podnosi područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnoj prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za nacionalnu naknadu za starije osobe može se podnijeti i elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

 

U prilogu detaljnije informacije vezane uz mogućnost ostvarenja prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST