Natječaj za financiranje udruga iz Proračuna NP Krka 2017.

300 173 Općina Tribunj

Nacionalni park Krka raspisao je natječaj za udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna u realizaciji projekata iz sljedećih područja djelovanja:

zaštita prirode i okoliša, promoviranje održivog razvoja, edukacija i rad s djecom i mladima, edukacija i rad s djecom i mladima s teškoćama, edukacija i rad s osobama s invaliditetom, zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, kulturno-umjetnički amaterizam (glazba, folklor), glazba i glazbeno-scenska umjetnost, suvremeni ples i pokret, dramske umjetnosti i kazališni amaterizam, književne manifestacije, muzejsko – galerijske djelatnosti, likovne umjetnosti i dizajn, zaštita zdravlja, razvoj sporta i sportskih aktivnosti, organizacija sportskih manifestacija, zaštita ljudskih prava i sloboda, humanitarna djelatnost, razvoj civilnog društva, briga za stare i nemoćne, socijalne usluge, prava branitelja Domovinskog rata, razvoj demokracije, borba protiv nasilja u društvu, prevencija bolesti ovisnosti, kvaliteta življenja i  izdavačke djelatnosti.

Udruge koje istovremeno obavljaju gospodarsku i negospodarsku aktivnost (uslugu od općeg društvenog interesa), mogu prijaviti samo projekte koji se odnose na negospodarsku aktivnost te dodijeljena sredstva ne smiju koristiti za razvoj gospodarske aktivnosti, odnosno ostvarenje ekonomske koristi sudjelovanjem na tržištu u prometu roba i usluga.
Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 700.000,00 kuna, a raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog progama je od 500,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna. Rok za prijavu je 29. lipnja 2017.
Detaljnije informacije o natječaju mogu se pronaći OVDJE.

PRISTUPAČNOST