NATJEČAJ za stipendiranje redovitih učenika i studenata Općine Tribunj za školsku / akademsku 2019./2020. godinu

275 183 Općina Tribunj

Na temelju članka 53. Statuta Općine Tribunj ( „Službeni glasnik Općine Tribunj“ 01/18 i 04/18) i članka 4. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Tribunj „Službeni glasnik Općine Tribunj“ 09/17) , načelnik Općine Tribunj  donosi

ODLUKU o visini i broju stipendija u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.

 U školskoj/akademskoj godini 2019./2020. godini u Proračunu Općine Tribunj osiguravaju se sredstva za stipendije:

  1. a) dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju,
  2. b) novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija i to:

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju,

– četiri (4) stipendije studentima sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije studentima sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju.

Prijave na Natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, u zatvorenoj omotnici s naznakom Prijava na natječaj za stipendije za 2019./2020. godinu“.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u pisarnicu Općine Tribunj svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST