NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA OPĆINE TRIBUNJ ZA ŠKOLSKU / AKADEMSKU 2020./2021. GODINU

300 173 Općina Tribunj

 

 

U školskoj/akademskoj godini 2020./2021. godini u Proračunu Općine Tribunj osiguravaju se sredstva za stipendije:

1. dosadašnjim stipendistima u skladu sa zaključenim ugovorima o stipendiranju,

2. novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija i to:

 

 

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju,

– šest (6) stipendija studentima sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije studentima sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju.

Prijave na Natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, u zatvorenoj omotnici s naznakom Prijava na natječaj za stipendije za 2020./2021. godinu“.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u pisarnicu Općine Tribunj svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Prijave s nepotpunim podacima, kao i prijave koje nisu dostavljene u roku neće se razmatrati.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST