NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA OPĆINE TRIBUNJ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU 2022./2023. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Prikupljanje pisanih prijava radi dodjele STIPENDIJE OPĆINE TRIBUNJ

 

U školskoj/akademskoj  2022./2023. godini u Proračunu Općine Tribunj osiguravaju se sredstva za stipendije:

  1. a) dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju,
  2. b) novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija i to:

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju,

– četiri (4) stipendije studentima sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije studentima sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju.

 

Prijave na Natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, u zatvorenoj omotnici s naznakom Prijava na natječaj za stipendije za 2022./2023. godinu“.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u pisarnicu Općine Tribunj svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

 

PRISTUPAČNOST