NATJEČAJ ZA STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

300 173 Općina Tribunj

 

NATJEČAJ

za stipendiranje redovitih učenika i studenata Općine Tribunj za školsku / akademsku

2021./2022. godinu

 

U školskoj/akademskoj godini 2021./2022. godini u Proračunu Općine Tribunj osiguravaju se sredstva za stipendije:

  1. a) dosadašnjim stipendistima u skladu s zaključenim ugovorima o stipendiranju,
  2. b) novim stipendistima, temeljem raspisanog Natječaja za dodjelu stipendija i to:

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije učenicima srednjih škola sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju,

– četiri (4) stipendije studentima sukladno kriteriju uspjeha u prethodnom školovanju  i izvanškolskim aktivnostima,

– dvije (2) stipendije studentima sukladno kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz (smanjeni) uvjet uspješnosti u dosadašnjem školovanju.

  Visina stipendije za studente koji studiraju izvan Šibensko-kninske županije iznosi 800,00 kuna mjesečno, a za studente koji studiraju u Šibensko-kninskoj županiji  500,00 kn mjesečno.

Iznos stipendije za učenike srednjih škola iznosi 300,00 kuna mjesečno.

Prijave na Natječaj dostavljaju se na propisanom obrascu u roku od 15 dana od dana objave Natječaja na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, u zatvorenoj omotnici s naznakom Prijava na natječaj za stipendije za 2021./2022. godinu“.

Prijave se dostavljaju preporučenom poštom ili se predaju osobno u pisarnicu Općine Tribunj svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

 

 

 

PRISTUPAČNOST