Obavijest o donošenju Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu

300 173 Općina Tribunj

Ovim vas putem obavještavamo kako je Općinsko vijeće Općine Tribunj na svojoj 16. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 22/22 od 27. prosinca 2022. godine.

Navedenom Odlukom određuju se vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vremensko razdoblje u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Zemljanim radovima i radovima na izgradnji konstrukcije građevine se u smislu navedene Odluke smatraju prethodni i pripremni zemljani radovi (iskopavanje zemlje ili drugog materijala iz tla te nasipavanje zemlje ili drugog materijala i sl.), izrada temelja, zidova, međukatne i krovne konstrukcije, armirački radovi, betonski radovi, zidarski radovi, tesarski radovi, krovopokrivački radovi i ostali građevinski radovi u i oko građevine, a koji se obavljaju uz pomoć radnih strojeva, kompresora, kamiona, građevinskih miješalica, udarnih čekića i sličnih naprava kojima se proizvodi buka i prašina u okolišu.

Izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine radova  privremeno se zabranjuje na području Općine Tribunj i to u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2023. godine, u vremenskom razdoblju od 00:00 do 24:00 sata, i to za građevine koje su u smislu članka 4. Zakona o gradnji razvrstane s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom, kako slijedi:

  • građevine 2.b skupine – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  • građevine 3.a skupine – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, i
  • građevine 3.b skupine – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska
    (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

Izvođenje navedenih radova zabranjeno je u cijelom naselju Tribunj, osim na području koje je Urbanističkim planom uređenja naselja Tribunj označeno kao zona K2 – poslovne pretežito trgovačke namjene, na kojem području je izvođenje radova dozvoljeno u vremenskom razdoblju od 09:00 do 20:00 sati, uz obvezu poštivanja dnevnog odmora u trajanju od 14:00 do 17:00 sati u kojem vremenskom razdoblju nije dozvoljeno izvođenje radova.

Cjelokupni tekst Odluke možete preuzeti ispod.

PRISTUPAČNOST