Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, daje

OBAVIJEST

O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA

UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ I S TIM POVEZANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRIBUNJ

 

Obavještavamo vas da je Općinsko vijeće Općine Tribunj na 5. sjednici održanoj dana 26. listopada 2021. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Tribunj“, broj 14/21, od 26. listopada 2021. godine.

Napominjemo kako je Općinsko vijeće Općine Tribunj na 32. sjednici održanoj 21. prosinca 2020. godine donijelo Odluku o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj te je ista objavljena u „Službenom glasniku Općine Tribunj“, broj 19/20, od 23. prosinca 2020. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj, promijenjen je naziv Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 19/20) tako da isti sad glasi „Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj“ te su istom predviđene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 10/16) povezane s izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/11 i 6/13, i „Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 13/18), dok se obuhvat Prostornog plana uređenja Općine Tribunj ne mijenja.

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Informacije o tijeku izrade plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, na kontakt telefon 022/446-349 i na službenoj Internet stranici Općine Tribunj www.tribunj.hr

PROČELNICA

Davorka Brajković, dipl.iur.

PRISTUPAČNOST