Obavijest o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, daje

OBAVIJEST

O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA

UREĐENJA NASELJA TRIBUNJ I S TIM POVEZANIH I. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRIBUNJ

Obavještavamo vas da je Općinsko vijeće Općine Tribunj na 12. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Tribunj“, broj 13/22, od 8. lipnja 2022. godine, i na temelju koje započinje postupak izrade predmetnog prostornog plana lokalne razine.

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Informacije o tijeku izrade plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, na kontakt telefon 022/446-349 i na službenoj Internet stranici Općine Tribunj www.tribunj.hr

 

PROČELNICA

Davorka Brajković, dipl.iur.

PRISTUPAČNOST