OBAVIJEST O IZRADI IZMJENE I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, daje

OBAVIJEST

O IZRADI IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TRIBUNJ

Obavještavamo vas da je Općinsko vijeće Općine Tribunj na 28. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2024. godine donijelo Odluku o izradi  izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tribunj, koja je objavljena u „Službenom glasniku Općine Tribunj“, broj 10/24, od 27. svibnja 2022. godine, i na temelju koje započinje postupak izrade predmetnog prostornog plana lokalne razine.

O datumu, mjestu i vremenu održavanja javne rasprave, javnost će biti pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Informacije o tijeku izrade plana mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, na kontakt telefon 022/446-349 i na službenoj Internet stranici Općine Tribunj www.tribunj.hr.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST