Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka općinskog načelnika Općine Tribunj, KLASA: 350-02/21-01/7, URBROJ: 2182/20-03-21-12, od 5. studenoga 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj objavio je Javnu raspravu o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj i s tim povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

Javna rasprava trajat će od 12. studenoga 2021. godine do 22. studenoga 2021. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, II. kat, svakim radnim danom od 12,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana sa stručnim obrazloženjima izrađivača održat će se dana 15. studenoga 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, II. kat.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se:

  • upisati u Knjigu primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave,
  • dati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja,
  • dostaviti u pisanom obliku u Jedinstveni upravni odjel Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj (za vrijeme trajanja javne rasprave) osobno ili putem pošte, zaključno do 22. studenoga 2021. godine.

U nastavku pročitajte cjelokupni tekst objave Javne rasprave.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST