Obavijest o načinu korištenja površina javne namjene i stupova javne rasvjete u vlasništvu Općine Tribunj u izbornoj promidžbi za lokalne izbore 2021. godine

300 190 Općina Tribunj

Općina Tribunj propisala je način korištenja javnih površina i stupova javne rasvjete u vlasništvu Općine Tribunj u svrhu izborne promidžbe na predstojećim lokalnim izborima.

Lokalni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika održat će se u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Općinski načelnik Općine Tribunj donio je Zaključak o načinu korištenja stupova javne rasvjete radi postavljanja izbornih plakata političkih stranaka, koalicijskih lista, kandidacijskih lista grupa birača i kandidata grupa birača u svrhu političke promidžbe, kao i o načinu korištenja javne površine za postavu štanda (veličine do 3 m²) političkim strankama, koalicijskim listama, kandidacijskim listama grupa birača i kandidatima grupa birača koji sudjeluju na izborima, na lokacijama koje će se utvrditi prilikom obrade zahtjeva.

Tijekom izborne promidžbe, sudionici izbora moći će koristiti javne površine i stupove javne rasvjete radi izborne promidžbe pod istim uvjetima, kako bi se izbjegao nered i oštećivanje javnih površina te stupova javne rasvjete lijepljenjem plakata i drugog promidžbenog materijala.

Zahtjevi se dostavljaju u pisarnicu Općine Tribunj, a zbog epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 preporuča se podnositeljima da zahtjeve podnesu putem adrese elektroničke pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr

Više o navedenom pročitajte u priloženom Zaključku.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST